Visokogradnja
Vrsta radova: Armirački radovi
B.B. – Gradnja d.o.o
2019.