Kategorija: Visokogradnja
Vrsta radova: AB radovi i tesarski
Klijent: Kamgrad d.o.o.
Datum: 2020. – 2021.