Kategorija: Visokogradnja
Vrsta radova: AB radovi i tesarski
Klijent: Facies d.o.o.
Datum: 2019. – 2020.