Kategorija: Visokogradnja
Vrsta radova: Armirački radovi
Klijent: Projektgradnja d.o.o.
Datum: 2017. – 2018.