Kategorija: Visokogradnja
Vrsta radova: AB radovi, tesarski i krovopokrivački radovi
Klijent: Tehnika d.d.
Datum: 2017. – 2018.