Kategorija: Niskogradnja
Vrsta radova: AB radovi i tesarski
Klijent: H-Grad d.o.o.
Datum: 2019. – 2020.