Kategorija: Visokogradnja
Vrsta radova: AB radovi i tesarski
Klijent: B.B. Gradnja d.o.o.
Datum: 2019.