Kategorija: Visokogradnja
Vrsta radova: AB radovi i tesarski
Klijent: Kamgrad d.d.
Datum: 2020.