Kategorija: Visokogradnja
Vrsta radova: Armirački radovi
Klijent: B.B. Gradnja d.o.o.
Datum: 2020.