Kategorija: Niskogradnja
Vrsta radova: Armirački radovi i piloti
Klijent: COMSA S.A.U.
Datum: 2017.