Kategorija: Visokogradnja
Vrsta radova: Armirački radovi
Klijent: Kamgrad d.o.o.
Datum: 2016. – 2017.