Kategorija: Visokogradnja
Vrsta radova: AB radovi i tesarski radovi
Klijent: Mešić Com d.o.o.
Datum: 2021. – 2022.