Kategorija: Visokogradnja

Vrsta radova: AB radovi i tesarski radovi

Klijent: Brevis d.o.o.

Datum: 2021. – 2022.